Privacy verklaring

Het is de intentie van Doula Karin om zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan.

Doula Karin is gevestigd aan de Tambo 14, 2911 JB te Nieuwerkerk aan den IJssel.
Karin van Minnen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

06-12416621
info@doula-karin.nl
www.doula-karin.nl
KVK nummer: 84249862

Doula Karin en het verwerken van gegevens

Doula Karin verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of doordat je deze gegevens aan mij verstrekt via het contactformulier op de website of per email.

Hier volgt een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres

Daarnaast worden de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt:

 • godsdienst of levensovertuiging
 • anamnese over je gezondheid en eerder zwangerschappen
 • voor- en achternaam en geboortedatum partner
 • voor- en achternaam en geboortedatum eerdere kinderen
 • samenvatting van gevoerde gesprekken
 • geboorteplan
 • praktische aantekeningen en tijdslijn van de bevalling om te gebruiken tijdens onze gesprekken na de bevalling en als eventuele aanvulling op je bevallingservaring
 • overige informatie die je actief verstrekt in (email)correspondentie, via telefoon of WhatsApp

Doula Karin gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van een begeleidingsovereenkomst.
 • De financiële afhandeling.
 • Om te kunnen bellen of e-mailen.
 • Heeft een papieren uitdraai van je geboorteplan bij zich tijdens je bevalling. Zo kunnen met jouw toestemming andere hulpverleners zich op de hoogte stellen van je wensen tijdens de geboorte van jullie kindje.
 • Om je een nieuwsbrief te sturen indien je je daarop geabonneerd hebt. Hiervoor kun je je te allen tijde zelf afmelden.
 • Om mijn wettelijke verplichtingen uit te voeren (administratie/bedrijfsvoering).

Doula Karin en het nemen van besluiten

Doula Karin neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Daarnaast heeft Doula Karin alleen een ondersteunende, informerende taak.

Doula Karin en het bewaren van persoonsgegevens

Doula Karin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Doula Karin hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens (gewone, bijzondere, gevoelige): deze gegevens worden verwijderd 3 jaar na de bevallingsdatum.
 • Persoonsgegevens in de bedrijfsvoering: deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard om aan administratieve verplichtingen te voldoen.

Doula Karin en het delen van persoonsgegevens met derden

 • Dit gebeurt altijd pas na jouw toestemming hiervoor.
 • Overleg met mijn back-up doula, indien zij mijn taken overneemt. Van mijn back-up doula verwacht ik ook maximale inspanningen bij het bewaken van jouw persoonsgebonden gegevens.
 • Inzien van geboorteplan door andere (medische) hulpverleners ten tijde van je bevalling.
 • Statistische bevallingsgegevens kunnen geanonimiseerd gebruikt worden voor intern gebruik of intercollegiaal overleg.
 • Jouw gegevens worden nooit verkocht. 

Doula Karin gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

 • Office 365
 • Vimexx hosting met Woocommerce website platform voor het efficiënt en veilig functioneren van de website www.doula-karin.nl
 • Mail-chimp om aan te melden voor nieuwsbrieven en het versturen ervan. Iedereen is vrij om in en uit te schrijven.
 • reCAPTCHA voor het beveiligen van de te versturen digitale formulieren via de website. 

Doula Karin honoreert jouw recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

 • Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Doula Karin.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb naar jou of een andere instantie, door jou aangegeven, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@doula-karin.nl
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak daarbij a.u.b. gebruik van de overheidsapp
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar zeker binnen vier weken.
 • Doula Karin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Doula Karin en het beschermen van je gegevens

Doula Karin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Doula Karin via info@doula-karin.nl

Doula Karin en gebruik van Cookies

Er worden alleen technische, functionele en analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser of vindt u op de websites van Cookierecht.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Doula Karin en privacybeleid van andere websites

Op www.doula-karin.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Doula Karin is echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Doula Karin en wijzigingen in privacy beleid

Doula Karin behoudt zich te allen tijde het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina staat altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig het privacy beleid op deze website. Dit privacybeleid is van 1 juni 2022.